Home

Wij zijn Support Nature. Een kleine organisatie met als missie natuur en mens te verrijken met duurzame connecties tussen beiden.

Support Nature werkt met aangesloten landgoederen om extra gelden in te zamelen voor natuuronderhoud en -ontwikkeling. Dit is hard nodig, omdat subsidies teruglopen en veel landgoederen kampen met tekorten. Kostbare natuur dreigt hierdoor verloren te gaan.

Alle landgoederen aangesloten bij Support Nature garanderen dat 90% van uw bijdrage(n) direct wordt gebruikt voor onderhoud & ontwikkeling van natuur. De overige 10% besteden wij aan verbetering van onze dienstverlening.